Investerarrelationer

Filmer

VD Jonas Tellander och CFO Sofie Zettergren intervjuas om kvartalsrapporten, kv3 2017

VD Jonas Tellander och CFO Sofie Zettergren intervjuas om delårsrapporten jan-juni 2017 (Video)

VD Jonas Tellander intervjuas om delårsrapporten jan – mars 2017 (Video)

VD Jonas Tellander intervjuas om bokslutskommunikén 2016 (Video)

VD Jonas Tellander intervjuas om delårsrapporten jan – sep 2016 (Video)

VD Jonas Tellander intervjuas om kvartalsrapporten för kv2 2016 (Video)

Rapporter

Interim report Jan – Sep 2017 Storytel AB publ

Delårsrapport jan – sep 2017 Storytel AB publ

Interim report January – June 2017 Storytel AB publ

Delårsrapport januari – juni 2017 Storytel AB publ

Interim Report Januari-March 2017 Storytel AB publ

Delårsrapport januari – mars 2017 Storytel AB publ

Årsredovisning 2016 Storytel AB (publ)

Bokslutskommunike 2016 Storytel AB (publ)

Year-end Report January-December 2016 Storytel AB (publ)

Delårsrapport jan – sep 2016 Storytel AB (publ)

Interim report Jan-Sept 2016 Storytel AB (publ)

Delårsrapport jan – juni 2016 Storytel AB publ

Delårsrapport jan – juni 2016 Storytel AB publ

Delårsrapport jan – mars 2016 Storytel AB publ

Årsredovisning 2015 – Storytel AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 Storytel AB (publ)

Noteringsmemorandum Storytel AB (publ) 9 november 2015

Delårsrapport januari -september 2015

Delårsrapport januari – juni 2015

Kvartalsrapport januari – mars 2015

Bokslutskommuniké januari – december 2014

Årsredovisning 2014 – Storytel AB (publ) f.d. Massolit Media AB (Publ)

Årsredovisning 2014 – Massolit Förlagsgrupp AB

Årsredovisning 2014 – Storytel AB

Årsredovisning 2014 – Storytel AG

Protokoll

Kommuniké årsstämma 12 maj 2017 – Storytel AB (publ)

Kommuniké från extra bolagsstämma Storytel AB (publ)

Kommuniké från årsstämma 2016-05-16- Storytel AB (publ)

Kommuniké från extra årsstämma 24 juli 2015

Kommuniké från årsstämma 24 juni 2015

Kommuniké från extra årsstämma 3 juli 2014

Kommuniké från årsstämma 25 juni 2014